Udsendelse af kontrolprøver

Der udsendes 3 kontrolprøver 2 gange om året.
Prøverne er typisk simulerede urinprøver, der undersøges for de af følgende undersøgelser, praksis almindeligvis foretager:

Deltagerne er tilmeldt MIKAP-ordningen (se vedr. tilmelding under MIKAP-generelt).
Udsendelse af prøver varsles med en uge. Deltagerne har en uge til undersøgelserne og besvarelse. Der udsendes samtidig 3 prøver til Klinisk Mikrobiologi.(KMA), der undersøges af MIKAP-bioanalytikere, de bioanalytiker-studerende og en bioanalytiker fra rutinelaboratoriet og til 4 Klinisk Mikrobiologisk Afdelinger i landet. Prøver, dipslides og resistensplader gemmes i køleskab hos praksis og på KMA til evt. revurdering.

Praksis indtaster besvarelse direkte i MIKAP LKO-database og får forventet resultat straks efter afslutning af sidste prøve

Næste modtagelse af mikrobiologiske kvalitetskontrolprøver for Region Midtjylland sker i uge 39 2021.

MIKAP  -  KMA  -  Aarhus Universitetshospital  -  Palle Juul-Jensens Boulevard 99  -  8200 Aarhus N  -  DK-DENMARK  -  
Kontaktperson: Camilla H. Broch caminien@rm.dk Tel: (+45) 24779172 eller 7845 5610 Fax: (+45) 7845 5633