[nyt pr. 1.8.2013]

Mikap

Hvem deltager?

Deltagere i MIKAP er alle praktiserende læger i Region Midtjylland. Nye læger kan tilmelde sig ved at kontakte MIKAP.

Målsætning:

Målsætningen for MIKAP er dels at sikre og optimere de mikrobiologiske analyser m.m., der udføres i almen praksis, og herigennem at opnå en fornuftsmæssig ressourceudnyttelse, dels ved information og undervisning at medvirke til god mikrobiologisk diagnostik, og ikke mindst en rationel antibiotokabehandling.

Hvad omfatter MIKAP?

MIKAP omfatter:
1: Udsendelse af kontrolprøver (simulerede urinprøver)
2: Konsulentbesøg og telefonisk/skriftlig vejledning
3: Færdighedskurser
4: Udfærdigelse af vejledninger
1, 2, 3 og 4 er beskrevet særskilt.
MIKAP  -  KMA  -  Aarhus Universitetshospital  -  Palle Juul-Jensens Boulevard 99  -  8200 Aarhus N  -  DK-DENMARK  -  
Kontaktperson: Camilla H. Broch caminien@rm.dk Tel: (+45) 24779172 eller 7845 5610 Fax: (+45) 7845 5633