Færdighedskurser efteråret 2023

Velkommen til efterårets kurser 2023 i Mikroskopi, Dyrkning og resistensbestemmelse og Teori i forbindelse med urinvejsinfektioner.

Nedenstående kurser er omfattet af MIkrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis (MIKAP) i Region Midt (RM).

Kurserne er for læger, laboranter, bioanalytikere, sygeplejesker, sekretærer og andet hjælpepersonale ansat i almen praksis i RM.
Max 2 deltagere pr. praksis - pr. kursus eller efter aftale.

Yderligere oplysninger om kurserne og MIKAP se: www.mikap.dk. Evt spørgsmål til MIKAP tlf. 24779172 (78455610) eller pr. mail (caminien@rm.dk eller krfrie@rm.dk)

Tilmelding:
Obs ny tilmelding procedure.
Tilmelding til kurserne skal ske via Plan2Learn. Man behøver ikke have en brugerprofil til plan2learn, for at tilmelde sig. Søg på MIKAP. Vælg det ønske kursus. Under kurset vælges den ønskede dato. Herefter udfyldes de obligatoriske felter og der trykkes tilmeld. Der vil fra plan2learn komme en tilmeldingsbekræftelse på den oplyste mailadresse.
Der vil være mulighed for at komme på venteliste, dog med begrænset antal.

Færdighedskurserne afholdes fra kl. 17.00 til ca. kl. 20.00 for alle praktiske kurser og fra 17.00 - 19.00 for det teoretiske kursus.

Kursussted Kursus og dato
AUH Skejby1) Dyrkning og resistensbestemmelse
4. okt. 2023 17.00-20.00
AUH Skejby1) Dyrkning og resistensbestemmelse
1. nov. 2023 17.00-20.00
AUH Skejby1) Urinmikroskopi
2. nov. 2023 17.00-20.00
AUH Skejby1) Dyrkning og resistensbestemmelse
22. nov. 2023 17.00-20.00
AUH Skejby1) Urinmikroskopi
23. nov. 2023 17.00-20.00
AUH Skejby1) Wet-smear og urinmikroskopi
30. nov. 2023 17.00-20.00

  1. Klinisk Mikrobiologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul - Jensens Boulevard 99, 8200 Århus N. Indgang D3 eller F og følg skiltning
  2. Regionshospitalet Viborg, mødelokale 21, niveau 3, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.
  3. Regionshospitalet Viborg, mødelokale 22, niveau 3, Heibergs Alle 4, 8800 Viborg.

MIKAP  -  KMA  -  Aarhus Universitetshospital  -  Palle Juul-Jensens Boulevard 99  -  8200 Aarhus N  -  DK-DENMARK  -  
Kontaktperson: Camilla H. Broch caminien@rm.dk Tel: (+45) 24779172 eller 7845 5610 Fax: (+45) 7845 5633