Færdighedskurser for praksispersonale (alle faggrupper)

Kurser efteråret 2023

Færdighedskurserne afholdes på hverdage fra kl. 17.00 til kl. 19.00/20.00 og er opdelt i en praktisk og en teoretisk del.

Der afholdes kurser efter behov. Typisk 8 praktiske kurser med 20 deltagere pr. kursus og 2 teoretiske kurser med 40-60 deltagere pr. kursus årligt:

  1. Praktiske modul.
  2. Teoretisk modul.
Undervisere: Praktiserende læge Dorte Kaltoft, afdelingslæge/overlæge fra KMA-AUH og bioanalytikere ansat i MIKAP-AUH.

1. Modul

Kursusindhold

Færdighedskursernes praktiske del omhandler vejledning og øvelser i håndtering af urinprøver til mikrobiologisk diagnostik:

De praktiske kurser er enten mikroskopikurser eller dyrkning og resistenskurser.

Deltagernes praktiske erfaring

Deltagerne er læger, laboranter, bioanalytikere, sygeplejesker og sekretærer, der varetager laboratorieundersøgelserne i praksis.
Erfaringsgrundlaget varierer lige fra nyansættelse uden erfaring til daglig beskæftigelse med mikroskopi/dyrkning/resistensbestemmelse.

Målsætning:

Færdighedskursets formål er at give deltagerne vejledning i korrekte mikrobiologiske laboratorie-procedurer samt træning i mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse.

2. Modul

Kursusindhold

Færdighedskursernes teoretiske del omfatter undervisning i:

Deltagernes erfaring

Læger, laboranter, bioanalytikere, sygeplejesker og sekretæreransat i almen praksis.
Erfaringsgrundlaget varierer lige fra nyansættelse uden erfaring til daglig beskæftigelse med mikroskopi/dyrkning/resistensbestemmelse.

Målsætning

Det teoretiske kursus formål er at give deltagerne indsigt i den viden, der ligger bag laboratorieun-dersøgelserne dels den kliniske, terapeutiske del dels den laboratoriemæssige del.

MIKAP  -  KMA  -  Aarhus Universitetshospital  -  Palle Juul-Jensens Boulevard 99  -  8200 Aarhus N  -  DK-DENMARK  -  
Kontaktperson: Camilla H. Broch caminien@rm.dk Tel: (+45) 24779172 eller 7845 5610 Fax: (+45) 7845 5633