Konsulentbesøg

Der er mulighed for at vælge mellem 2 forskellige modeller for et mikrobiologisk konsulentbesøg:

  1. Konsulentbesøg i praksis af den klinisk mikrobiologiske konsulent.
  2. Praksispersonalet fra en praksis undervises på Klinisk Mikrobiologisk afd.

Konsulenten

Undervisere vil ved begge modeller blive varetaget af en bioanalytiker ansat i MIKAP.

Undervisningen

Undervisningen vil blive tilpasset behovet i den enkelte praksis og vil være en miniudgave af MIKAP-kurserne. Nedenstående skema udfyldes af praksis ved ønske om konsulentbesøget:

Ønskes konsulent, faxes udfyldte skemaet til:
MIKAP Klinisk Mikrobiologisk afd., AUH fax.: 78455633

Der ønskes særligt vejledning/øvelse i:
Afkryds:
  Prøvetagning.
  Opbevaring af prøver og laboratorieartikler.
  Mikroskopi.
  Tilsåning af dyrkning.
  Aflæsning af dyrkning.
  Resistensundersøgelse generelt.
Angiv praksis:

Målsætning

Konsulentbesøgets formål er at give vejledning i prøvetagning, opbevaring, forsendelse, mikroskopi, tilsåning og aflæsning af mikrobiologiske prøver samt undervise og demonstrere udfra medbragte prøver.
Undervisningen og vejledning koncentreres om udvalgte emner udfra resultater af MIKAP-kontrolprøver og ønsker fra praksis.

MIKAP  -  KMA  -  Aarhus Universitetshospital  -  Palle Juul-Jensens Boulevard 99  -  8200 Aarhus N  -  DK-DENMARK  -  
Kontaktperson: Camilla H. Broch caminien@rm.dk Tel: (+45) 24779172 eller 7845 5610 Fax: (+45) 7845 5633